พิธีรับมอบหนังสือจากเอกอัคราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย (Ms. Suchitra Durai) และคณะ เข้ามอบหนังสือให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาววาสนา งามดวงใจ) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 2203 และห้องหนังสือนานาชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ