กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2565

วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 10.00 -​ 12.00 น หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ในแนวคิด “วันเด็กออนไลน์หัวใจเป็นหนึ่ง” โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด​ และนางสาววาสนา งามดวงใจ​ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ​สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้นดังกล่าว จัดขึ้นควบคู่กันไปทั้งในสถานที่​ และในสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ ทั้งนี้มีการจำกัดจำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 30 คน และเข้าร่วมผ่านทาง Zoom Meeting จำนวน 470 คน นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจเข้าถึงการถ่ายทอดสดกิจกรรม​ ผ่านทาง Facebook Live จำนวนกว่า​ 2,500 ครั้ง