ปิดบริการ 31 ธ.ค. 64 และ 1, 3 ม.ค. 65


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เนื่องในวันสิ้นปี, วันที่ 1 มกราคม 2565 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
และวันที่ 3 มกราคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
ขออภัยในความไม่สะดวก