กิจกรรม 5 ธันวา รวมพลังจิตอาสา พัฒนา สสช.

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ซึ่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตามพื้นที่โดยรอบอาคารหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9