พิธีเปิดนิทรรศการ​ "เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ"

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564​ เวลา 10.30 น สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ​ "เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ" โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี​ มีนางสาววาสนา งามดวงใจ​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน นิทรรศการ "เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของเอกสารโบราณ และส่งเสริมให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารโบราณ จัดโดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

นิทรรศการในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานด้านเอกสารโบราณ ส่วนที่​ 2 ภาพเก่าเล่าเรื่องการดำเนินการด้านเอกสารโบราณ ส่วนที่​ 3 ต้นฉบับเอกสารโบราณ​ ส่วนที่​ 4 อุปกรณ์และวิธีการทำสำเนาจารึก ส่วนที่​ 5 นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเอกสารโบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 6 นิทรรศการออนไลน์และข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณและภาษาโบราณที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่วนที่ 7 วิธีการซ่อมเอกสารโบราณ โดยกลุ่มงานซ่อมสงวนรักษาหนังสือ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ นิทรรศการดังกล่าว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องวชิรญาณ 2- 3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ