การเสวนาภายใต้โครงการ 111 ปี ปิยมหาราชรำลึก

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.​ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดการเสวนาภายใต้โครงการ 111 ปี ปิยมหาราชรำลึก เรื่อง แนวคิดในการจัดนิทรรศการพิเศษตู้ลายทอง เหรียญที่ระลึกในรัชกาลสมเด็จพระปิยมหาราช และชุดเครื่องโต๊ะ มีนายพนมบุตร จันทรโชติ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน​ และมีนางสาววาสนา​ งามดวงใจ​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ​ กล่าวรายงาน การเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่​ นายประทีป​ เพ็งตะโกอดีตอธิบดีกรมศิลปากร​ นางสาวก่องแก้ว​ วี​ระประจักษ์​ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นายยุทธนาวรากร​ แสงอร่าม​ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ​ นายอาทิตย์​ ทองอินทร์​ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องลายคราม​ ดำเนินการเสวนาโดยนางสาวบุบผา​ ชูชาติ​ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ณ​ อาคารดำรงราชานุภาพ​ ถนนหน้าพระธาตุ​ มีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวน 50 ท่าน และมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live จำนวนกว่า​ 2,000 ครั้ง