ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ อาคารถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถถ่ายรูปได้กรุณาอย่าใช้แฟลช