กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสุภาณี สุขอาบใจ) พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมชักธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกถฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย