ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่ 10

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง "อ่านทวน: กลับไปอ่านวรรณกรรมไทยยุค 2480 จากสายตาของปัจจุบัน"วิทยากรโดย จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร, อาทิตย์ ศรีจันทร์ และอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ดำเนินรายการโดย บารมี สมาธิปัญญา สามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.