ขอเชิญชมการถ่ายทอดกิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 10


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา" ปีที่ 4 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "สุขหรรษา: DIY กระปุกออมสินจากขวดน้ำ" ผ่าน Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ