กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 9


วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา ปีที่ 4 ครั้งที่ 9 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในหัวข้อ “สุขหรรษา : DIY สายคล้องหน้ากากอนามัย” โดยมีการสอนทำสายคล้องหน้ากากอนามัยจากลูกปัดหลากสีที่เด็ก ๆ สามารถออกแบบเลือกสีสันตามจินตนาการ เพื่อป้องกันหน้ากากอนามัยหล่นหาย และเป็นการดึงดูดให้เด็ก ๆ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พบปะผู้คน พร้อมแนะนำการป้องกันและดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19 ฟังนิทานจากบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ และแนะนำหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการร้อยลูกปัด ณ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live, YouTube Live จำนวนกว่า 1,000 ครั้ง