สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการ "ดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า"

สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการ "ดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

และ Mr. Emilio De Miquel Calabia เอกอัครราชฑูตแห่งราชอาณาจักรสเปน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ นายประทีป เพ็งตะโก ร่วมในพิธีเปิด โดยนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวต้อนรับ

อีกทั้งมีการเสวนาแนะนำหนังสือในหัวข้อ “หนังสือเล่มสำคัญที่คนไทยรอนาน 400 ปึ” โดย รศ. ดร. สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ และ ผศ. ดร. ปณิธิ หุ่นแสง นายมกุฏ อรฤดี เป็นผู้ดำเนินรายการ นิทรรศการนี้จะมีถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563