สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน Book Festiwow by SE-ED

สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน Book Festiwow by SE-ED

สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน Book Festiwow by SE-ED

โดยนำเสนอแนวคิด "Digital Reading @National Library" ในบรรยากาศ 'NLT Smart Library'

ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ อาทิ

การใช้งานแอปพลิเคชัน "NLT​ Library" การอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอปพลิเคชัน การแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่โดดเด่น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้

ณ บริเวณด้านหน้าพระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562