สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-11.30 น. อาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่เรียนในรายวิชาการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 48 คน เข้าทัศนศึกษา

ณ หอสมุดแห่งชาติ​ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง