สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 -​11.30 น. อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา