กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 7

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 7

วันนี้ (23 มิถุนายน 2562) เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม NLT Edutainment

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 7 โดยในครั้งนี้ได้เชิญ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ “มานุษยวิทยาสายสตรีท”\

รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานจากวิทยานิพนธ์หัวข้อ “เปิดพรมแดน: โลกของคนไร้บ้าน”

สู่หนังสือ “โลกของคนไร้บ้าน” ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ