Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 8

Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 8

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.​ 2562 เวลา ​10.00-12.00 ​น.​ สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก

Kids​ inspiration​ เสาร์สนุก สุขหรรษา​ กิจกรรม ปีที่ 2 ครั้งที่ 8  "อักษรพิศวง" ทั้งนี้มีผู้ปกครองและบุตรหลาน

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้​ประมาณ​ 50 คน​ ณ​ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน​ ชั้น​ 2 ​อาคาร​ 1​ สำนักหอสมุดแห่งชาติ