กิจกรรมการรับมอบหนังสือจีน จาก China International Book Trading Corporation ประเทศจีน

กิจกรรมการรับมอบหนังสือจีน จาก China International Book Trading Corporation ประเทศจีน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

รับมอบหนังสือจีน จำนวน 1,500 เล่ม จาก China International Book Trading Corporation

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นางสาว ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานมี จำกัด เป็นผู้แทนในการมอบ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ