โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 7

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 7

วันนี้​ (25พฤษภาคม พ.ศ.​ 2562) เวลา​10.00-12.00​ น.​ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids​ inspiration​#เสาร์สนุกสุขหรรษา

กิจกรรม จ. จาน แปลงกาย​ โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้ปกครองและบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้​ประมาณ​ 30 คน​

ณ​ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน​ ชั้น​ 2​ อาคาร​ 1​ สำนักหอสมุดแห่งชาติ