สมาคมนักศึกษากฎหมายเอเชียแห่งประเทศไทย และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 23 เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

สมาคมนักศึกษากฎหมายเอเชียแห่งประเทศไทย และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 23 เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. คณะนักศึกษากฎหมายไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

จากสมาคมนักศึกษากฎหมายเอเชียแห่งประเทศไทย และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง

ของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 23 จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  ประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

และหอสมุดดำรงราชานุภาพ ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษ