งานนิทรรศการ 'ครูไหวใจร้าย' ที่สุดในโลก และการเสวนา "ศักราชใหม่ของหนังสือปกแข็งในประเทศไทย"

งานนิทรรศการ 'ครูไหวใจร้าย' ที่สุดในโลก และการเสวนา "ศักราชใหม่ของหนังสือปกแข็งในประเทศไทย"

วันที่ 22 ธ.ค.61 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับ สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

จัดงาน ‘ครูไหวใจร้าย’ ที่สุดในโลก จัดโครงการ “หนังสือปกผ้าปัก ครูไหวใจร้าย”

ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกของโลกที่มีงานแสดงหนังสือปกผ้าปักจริง

เรื่องเดียวกันจำนวนมากกว่า 300 เล่ม ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

(นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวต้อนรับทีมงานจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อ วิทยากร

และผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงขั้นตอนต่างๆ

ในการทำหนังสือปกผ้าปัก การจัดแสดงปกผ้าที่เข้าเล่มเรียบร้อยเป็นหนังสือ

และการเสวนา “ศักราชใหม่ของหนังสือปกแข็งในประเทศไทย”

โดยคุณนพเก้า เนตรบุตร (ครูอ๋าย) พร้อมทีมงานปักผ้า ซึ่งคุณอรรถ บุนนาค

เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สำหรับนิทรรศการหนังสือปกผ้าปัก “ครูไหวใจร้าย” จะย้ายไปจัดแสดง

ณ ห้องวชิรญาณ 3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2562