กิจกรรมนำชมหอดำรงราชานุภาพ ประจำวันที่ 27 พ.ย. 61

กิจกรรมนำชมหอดำรงราชานุภาพ ประจำวันที่ 27 พ.ย. 61

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. หอสมุดดำรงราชานุภาพ

ให้การต้อนรับและนำชมคณะข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทย

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร และคณะเจ้าหน้าที่จากสมาคมการตลาด

เกษตรและอาหารแห่งเอเชียและแปซิฟิก (AFMA)