เจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 -16.30 น. คุณ Gabriele Sander ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศและห้องสมุด พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน และการให้บริการของหอสมุดแห่งชาติ #หอสมุดแห่งชาติ