มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -14.30 น. หอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทยในการแปล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิก สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน (หญิง 11 คน ชาย 4 คน) ที่มาทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ