ข้าราชการรุ่น 55 กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ

ข้าราชการรุ่น 55 กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.30 - 15.30 น. คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 55 พร้อมคณะข้าราชการจากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายพิเศษจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ จำนวน 125 คน