เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับบุคลากร

จากเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) จำนวน 45 ท่าน

เข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการบริการผู้ใช้

อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริการของห้องสมุดอีกด้วย