ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย ที่มาศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ท่าน