กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 7

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 7

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก

"เสาร์สนุก สุขหรรษา  Kids Inspiration" ครั้งที่ 7 หัวข้อ "พาคุณแม่สุขสันต์" กับกิจกรรมสร้างสรรค์การ์ดวันแม่ และนิทานวันแม่

ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2  โดยนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม

งานนี้ได้รับความสนใจจากคุณแม่และคุณลูกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและอบอวลไปด้วยความสุขและความอบอุ่น