กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” นำโดย นางสาวกนกอร ศักดาเดช (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในหอสมุดแห่งชาติในการทำความสะอาดภูมิทัศน์ โดยเก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ วัชพืช ฉีดน้ำลอกท่อระบายน้ำให้มีความสะอาดดีขึ้นตามความเหมาะสม สวยงาม และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีร่มรื่น สะอาดน่ามอง สร้างความภูมิใจให้แก่ผู้มาใช้บริการค้นคว้า