กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 6

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 6

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ครั้งที่ 6 "ดอกไม้จัดใจ สายใยรัก ครอบครัว"

ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน ชั้น 2 อาคาร 1 หอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ครั้งต่อไป (ประดิษฐ์การ์ดวันแม่)

จะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป