มหาวิทยาลัยศรีปทุมเยี่ยมชมและฟังการบรรยายพิเศษที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเยี่ยมชมและฟังการบรรยายพิเศษที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561เวลา 13.15 - 15.50 น.คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 50 คน

เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายพิเศษจากประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล)

ณ หอสมุดดำรงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง