กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ครั้งที่ 9

กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ครั้งที่ 9

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 9

ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

เข้าร่วมฟังการเสวนาพูดคุยและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร โดยในครั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติได้เชิญ "คุณเพทาย จิรคงพิพัฒน์ (คุณแพรว)"

เจ้าของรางวัล ARC Award 2017 จากนิยายเรื่องใต้ฝุ่นมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

นอกจากนี้ หอสมุดแห่งชาติยังได้รับเกียรติจาก "คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ" เจ้าของรางวัลซีไรท์จากนวนิยายเรื่อง "ความสุขของกะทิ" เข้าร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ หลังจบการเสวนาดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติยังได้ถือโอกาสอันนี้ดีนี้เชิญนักเขียนทั้งสองท่านเยี่ยมชมห้องบริการต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย