โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 61 “สุขภาพดีสร้างได้ ในยุคดิจิทัล”

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 61 “สุขภาพดีสร้างได้ ในยุคดิจิทัล”

วันที่ 10 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

และกล่าวรายงานโดยนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดบรรยายเรื่อง “สุขภาพดีสร้างได้ในยุคดิจิทัล”

ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทำงาน และผู้สนใจทั่วไป โดยวิทยากร “คุณแมว” กาญจนา สร้อยสิงห์ เจ้าของเพจเฟสบุ๊ค “50 แล้วไง” และคุณชัยยัญ มหานทีกาล

มาร่วมถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสาธิตการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนการแนะนำวิธีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล

อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/2KZIECU