ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 2 ฟังการเสวนาเรื่อง "พบนักอ่านเพื่ออ่าน" วิทยากรโดย "จั๊ม" พงศภัค พิพัฒน์นวกิจ, "จ๊อบ" พงศ์พิช พิพัฒน์นวกิจ และ "เวฟ" สหัสวรรษ ธนสุขสวัสดิ์ ดำเนินรายการโดยนายบารมี สมาธิปัญญา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติได้ในวันและเวลาดังกล่าว