ปิดบริการ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566
เนื่องในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ และวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
ขออภัยในความไม่สะดวก