ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ชมการแสดงละคร "สาวิตรี ชุด อมตะมหาเสน่ห์" โดยคณะศิลปินจาก สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live ของ หอสมุดแห่งชาติ