ปิดบริการ 15-16 พฤษภาคม 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชย
ขออภัยในความไม่สะดวก