สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ นำคณะบรรณารักษ์และผู้แทนบริษัท FUTURENURI จากประเทศเกาหลี เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้นำคณะบรรณารักษ์จากห้องสมุดรัฐสภาแห่งประเทศเกาหลี จำนวน 3 ท่าน และผู้แทนบริษัท Futurenuri จากประเทศเกาหลี จำนวน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ