รับมอบหนังสือมูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

วันที่10 ตุลาคม 2562 เวลา14.00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือจาก นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์ ทายาทและผู้แทนของมูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ผู้มอบ หนังสือจากห้องสมุดส่วนตัวของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) จำนวน 14 กล่อง ให้สำนักหอสมุดแห่งชาติเก็บรักษาและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป