โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “SMART KIDS” จิตอาสา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “SMART KIDS” จิตอาสา

วันนี้ (12 มกราคม 2562) เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2562 “SMART KIDS” จิตอาสา โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางประนอม คลังทอง)

เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

กล่าวรายงาน ณ บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่

1. กิจกรรมระบายสีเข็มกลัดรูปหัวโขน
2. กิจกรรมจับคู่โขนไทย
3. กิจกรรมจิ๊กซอว์ต่อภาพโขน
4. กิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์พระรามจองถนน และเกมวิ่ง วิ่ง ลิง เจี๊ยก เจี๊ยก
5. กิจกรรมระบายสี สมุดบันทึกพระธาตุพนม
6. กิจกรรม Smart Kids ใน NLT Smart Library
- Smart Jigsaw
- Kids in Smart Library (ภาพไตรภูมิจากหนังสือสมุดไทย)