โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration

เสาร์สนุก สุขหรรษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ให้เกียรติมาเปิดโครงการฯ และร่วมมอบรางวัลรางวัลให้กับเด็กๆ

ในครั้งนี้จัดกิจกรรมในหัวข้อ "หน้ากากนักเล่า" โดยทีมงาน

จะนำหน้ากากภาพการ์ตูน มาให้เด็กๆ ระบายสี และแบ่งกลุ่ม

ให้สร้างนิทานตามจิตนาการ และให้เด็กๆ มาเล่าและเแสดงบทบาท

เป็นกลุ่มๆ มีเด็กจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน

พร้อมทั้งมีผู้ปกครองสนใจพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้