กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน "ไทยนิยมยั่งยืน"

กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน "ไทยนิยมยั่งยืน"

วันที่ 23 ส.ค.61 เวลา 15.45 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกล่าวปิดงาน "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน"

กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 2

ในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และสร้างความสุขให้ประชาชน

"ไทยนิยมยั่งยืน" ภายในงานมีกิจกรรมการขับร้องเพลงบรรเลงดนตรี การสาธิตงานช่างศิลปกรรมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก