อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10

พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ(นางสาวกนกอร ศักดาเดช)  ผู้บริหารกรมศิลปากร และข้าราชการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

และเปิดนิทรรศการจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ณ บริเวณโถงกลาง สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม