กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก Kids inspiration ครั้งที่ 5

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก Kids inspiration ครั้งที่ 5

 

วันที่ 16 มิ.ย.61 เวลา 14.00-16.00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก Kids inspiration ครั้งที่ 5 "สอนหนูอ่านชวนหนูเล่า"

โดยมีรศ.กุลสราชูพงษ์ไพโรจน์ (ป้ากุล) และคุณดวงพรกิตติสุนทร (พี่โบ) เป็นวิทยากรณห้องหนังสือเด็กและเยาวชนสำนักหอสมุดแห่งชาติ