พุทธประวัติ เล่ม 1

พุทธประวัติ เล่ม 1

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสืออนุสรณ์งานศพ พิมพ์ในงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ในรัชกาลที่ 3) กรมหลวงวรเสฐสุดา


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ปีที่พิมพ์: 2455
วันที่รับเข้า: 11/10/2021