< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 >

จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16

จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16

เนื้อหาอย่างย่อ

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓

อักษรขอม  พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖


เอกสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ อันดับที่ ๖ / ๒๕๒๙

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

พิมพ์เผยแพร่   พุทธศักราช ๒๕๒๙

พิมพ์ครั้งแรก ๑,๐๐๐ เล่ม

ISBN ๙๗๔-๗๙๒๐-๗๔-๓

เลขหมู่หนังสือ ๔๑๗ ศ๕๓๗จ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ISBN: 974-7920-74-3
ผู้แต่ง: สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2529
วันที่รับเข้า: 03/04/2020