< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พระร่วง >

แบบเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พระร่วง

แบบเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พระร่วง

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการพิมพ์แบบเรียนพระร่วงครั้งที่ 17 นี้กรมวิชาการพิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะทำคำอธิบายเกี่ยวกับแบบเรียนเล่มนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของนักเรียนจึงได้มอบให้ นางเริ่มจิต บุณโยบล เป็นผู้ทำคำอธิบายประกอบ และขอให้ขุนวิรุฬจรรยา เป็นผู้ตรวจแก้ไขให้เรียบร้อยดังปรากฏในฉบับพิมพ์ครั้งนี้ กรมวิชาการหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูผู้สอนสมความมุ่งหมาย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018