< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบหัดพูดภาษาแต้จิ๋ว >

แบบหัดพูดภาษาแต้จิ๋ว

แบบหัดพูดภาษาแต้จิ๋ว

เนื้อหาอย่างย่อ

ผู้พิมพ์ได้แสดงความประสงค์ต่อข้าพเจ้าว่า อยากจะพิมพ์หนังสือแบบเรียนพูดภาษาแต่จิ๋วขึ้นสักเล่มหนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่จะทำการค้าขายติดต่อกับพ่อค้าจีน เพราะภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษาตลาด ข้าพเจ้าได้ใช้ตำราที่เที่ยวภาษาแต้จิ๋วกับอังกฤษเป็นหลักพร้อมกับปรึกษากับเพื่อนผู้ชำนาญในภาษาแต้จิ๋วเขียนตำราเล่มนี้ขึ้นโดยหวังจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใฝ่ใจ ขอถือโอกาสชี้แจงไว้ในที่นี้ด้วยว่า ศัพท์แต้จิ๋วที่ได้พิมพ์ไว้นี้มีได้หมดทีเดียว เลือกแต่คำที่จำเป็นใช้พูดจากันในกิจธุระแห่งการค้าขายเท่านั้น เมื่อเรียนจบเล่มนี้ก็พอเป็นทางให้ท่านพูดภาษาแต้จิ๋วรู้เรื่อง จะให้ละเอียดถี่ถ้วนไปทุกคำนั้นเป็นการพ้นวิสัยของข้าพเจ้าและของผู้จัดพิมพ์ หวังว่าเพียงเท่าที่เรียงไว้ก็จะคงจะเกิดประโยชน์แก่ท่านตามสมควรแห่งค่าของหนังสือ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018