< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / รวมวิชาฉบับกระเป๋า สำหรับชั้น ป.7 (ม.3 เดิม) >

รวมวิชาฉบับกระเป๋า สำหรับชั้น ป.7 (ม.3 เดิม)

รวมวิชาฉบับกระเป๋า สำหรับชั้น ป.7 (ม.3 เดิม)

เนื้อหาอย่างย่อ

ผู้รวบรวมได้สรรหาเนื้อหาสำคัญจริงๆของวิชาป.7(ม.3 )  เดิมมารวมไว้ในเล่มนี้ถึง 7 วิชาด้วยมุ่งหมายจะให้ใช้เป็นคู่มือที่ดีที่สุดในการจำและทบทวนเตรียมตัวสอบ  “ รวมวิชาฉบับกระเป๋า” ชุดหนึ่งมี 6 เล่มแยกเป็นชั้น ละเล่ม  คือป.5, ม.ศ.1, ม.5,ม.6แต่ละเล่มบรรจุเนื้อวิชาเฉพาะของแต่ละชั้นตามหลักสูตรใหม่ไม่ซ้ำกัน


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018