การสาธารณสุข

การสาธารณสุข

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุรเสนา (เชื่อม แสงชูโต)


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: กรมสาธารณสุข
ปีที่พิมพ์: 2473
วันที่รับเข้า: 28/06/2022